Befőttes üveg írható felülettel

Bérletidíj: 150 Ft db/nap

Raktári érték: 600 Ft

Amennyiben a termék nem kerül visszaszállításra, vagy oly mértékben rongálódik, hogy későbbi bérbeadása lehetetlenné válik, a raktári érték megfizetése kötelező.