Bankett szék

Bérletidíj: 200 Ft db/nap

Raktári érték: 15000 Ft

Amennyiben a termék nem kerül visszaszállításra, vagy oly mértékben rongálódik, hogy későbbi bérbeadása lehetetlenné válik, a raktári érték megfizetése kötelező.

Kategória: